Електро услуги

Работим в сферата на изпълнението на всички видове електроинсталации за жилищни, промишлени и обществени сгради с разнообразно предназначение от проект, доставка на материали от производител до пускането им в експлоатация и последваща поддръжка.

 

Предлагаме различни варианти за:

 

ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ И СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯГаранционно и извънгаранционно обслужване, проектиране и създаване на разнообразна инсталация за авмоматизацията на машини, бита, офиса, логистичния и производствествен сектор.

ИЗГРАЖДАНЕ НA ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ НА НОВОПОСТРОЕНИ СГРАДИПоддръжка на вече изградени електроинсталации на промишлени обекти, корпоративни и жилищни сгради.

Абонаментна поддръжка.

Доставка и монтаж на обект на асемблирани в нашата база, всички видове електрически табла, (ГРТ, РТ, ЕТ, табла за автоматизация и др.)

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕРазнообразни решение и изграждане на фасадно осветление на сгради, индустриални обекти, улично, парково, интериорно и аварийно осветление.

ЗАЗЕМИТЕЛНИ И МЪЛНИЕЗАЩИТНИ ИНСТАЛАЦИИСпециалисти  сме в изграждането на заземителни и мълниезащитни инсталации