Финансират се соларни системи с пикова мощност до 10 kW

Финансират се соларни системи с пикова мощност до 10 kW
23 май 2023

Преди няколко дни беше официално открита за кандидатстване още една от най-чаканите програми за финансова подкрепа от Плана за възстановяване и устойчивост, а именно програмата за инсталиране на соларни системи за домакинства.

 

Той се равнява на 240 милиона лева. Програмата предоставя безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия.

 

Това ще бъде успешна пилотна програма, която ще подпомогне не само декарбонизацията, но и енергийната независимост и достъпност на домакинствата. По тази причина тази пилотна програма е насочена към домакинства, които вече се използват неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.), като визираме на следващ етап обхватът на бенефициентите евентуално да се разшири.

 

Условията за кандидатстване са:

 

- Бенефициенти могат да са физически лица, обитаващи собствено жилище - еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда

- Финансират се слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаични системи с опция за включване на система за съхранение на електрическа енергия (напр. батерия)

- Финансират се соларни системи с пикова мощност до 10 kW.

- Таванът за помощта е 70% от стойността на системата, но не повече от 15 хил. лв.

- Доставката и монтажът могат да бъдат финансирани изцяло, но с не повече от 1960.83 лв.

 

Срокът за кандидатстване е 10 ноември 2023 г., а за пълен списък с условия и за кандидатстване онлайн с електронен подпис, последвайте следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2