• Начало
  • Новини
  • Програмата за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия
Продукти

Програмата за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия

Програмата за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия
16 февруари 2023
Условията са:
· Финансира се комплект от фотоволтаични системи за собствена употреба със системи за съхранение на енергия (напр. батерии)
· Фотоволтаиците могат да имат мощност до 1 MW, но и не повече от два пъти размера на предоставената мощност от ЕРП
· Съоръженията за съхранение на енергия трябва да имат минимален капацитет, равностоен на съхранение на 100% от мощността на фотоволтаичната система за 1 час
· Общият бюджет е 200 млн. лв., като минималният размер на заявеното финансиране от дадено предприятие е 75 000 лв., а максималният – 1 000 000 лв.
· В зависимост от размера на предприятието и локацията програмата финансира между 35% и 50% от проекта.
· Финансират се капиталови разходи, СМР и консултантски услуги
· Отворено за микро-, малки и средни предприятия, както и такива със средна пазарна капитализация (регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.)
· За пълен списък с условия и за кандидатстване онлайн с електронен подпис, последвайте следния линк:
· Срокът за кандидатстване е 3 месеца, считано от 15.02.2023