Продукти

Електро услуги

Електро услуги
  •              Фирма “Топ Електрик Солюшънс ООД е от водещите фирми в областта на електроизграждането с основна                  специализация:
  • Проучване и проектиране на съоръжения и мрежи Н.Н., Ср.Н и В.Н.
  • Изграждане и реконструкция на мрежи и съоръжения Н.Н., Ср.Н. и В.Н.
  • Присъединяване на нови абонати към електропреносната и електроразпределителната мрежа
  • Консултантски услуги
  • Производство и монтаж на електромерни табла
  • Изграждане на улично и парково осветление
  • Поддържане на ел.съоръжения
  •